Mindfulness

Mindfulness er teknikker, der lærer dig at være mere til stede i nuet og være mere kærlig mod dig selv uden at dømme. Mindfulness har rødder i buddhismen, men kan også spores til andre store verdensreligioner. Forskning viser, at mindfulness har en positiv effekt på symptomer, holdninger, adfærd og selvopfattelse. Mindfulness kan forbedre dit værn mod stress og formindske og give dig indre ro. Når du har opnået indre ro, så styrkes din evne til at lære nyt og læse problemer, og du kan komme i kontakt med dine indre healende ressourcer.

I mindfulness fokuserer man på nuet og i hypnose fokuseres der på fremtiden eller fortiden. Mindfulness er et gode supplement til hypnose, da det i mindfulness er det primære fokus at distancere sig fra association (dissociere) i modsætning til hypnose, hvor klienten løsriver sig ved at associere ved en fremadrettet forestilling.

Når man er mindful, er man altså i stand til at være bevidst om sine fornemmelser, tanker, følelser fra øjeblik til øjeblik uden at blive for knyttet til hvad der opfattes. Det er en anerkendelse af, hvad der sker lige nu med en bevidsthed om at give slip på tidligere og fremtidige fornemmelser. Mindfulness vinder indpas i både forskning og praksis i forhold til mange psykiske udfordringer. Fornemmelser, tanker og følelser kan opfattes som behagelige, ubehagelige eller neutrale. Mindfulness tillader stemningerne at være, som de er, uden at skulle lave om på det eller lave om på sig selv.

002