Metamedicin

Metamedicin, også kaldet metasundhed, er et analyseredskab, der bruges til at forklare årsagerne til kroppens fysiske symptomer og fysisk sygdom.

Metamedicin arbejder ud fra forskning indenfor hjerne scanninger og hypotesen om at fysisk sygdom skyldes et uforløst konfliktchok (et traume). Ved at finde finde traumet og arbejde med dette, kan sygdommens symptomer mindskes eller ophøre.

Jeg bruger anerkendte teknikker fra hypnose psykoterapi og Somatic experiencing til at finde og forløse dit traume. Jeg kombinerer metamedicin med spirituel healing, og er uddannet i denne kombination hos Center for Indre Respons som responshealer

0010

Du er i trygge hænder –
Psykoterapeutens kompetencer

Jeg har arbejdet i mange år som psykoterapeut med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi som speciale. Jeg har 4 års uddannelse (i alt 1538 timer) og talrige kurser fra Psykoterapeut Akademiet og andre anerkendte uddannelsesinstitutioner i Danmark og England. Jeg er medlem af Danmarks Komplementære behandlere (DAKOBE) og Foreningen af danske psykoterapeuter (FADP), og er dækket af en erhvervsansvarsforsikring og følger de etiske retningslinier. Jeg får løbende supervision fra andre psykoterapeuter, så hos mig er du garanteret høj kvalitet og etik.

Læs mere om etik og hvordan jeg behandler dine personoplysninger her

Psykoterapi, ca. 90 min 1.000 kr.
Hypnoseterapi, ca. 90 min 1.000 kr.
Spirituel healing, ca. 30 min 500 kr.
Tidligere liv, ca. 90 min. 1.200 kr.
Livet mellem livene 2.000 kr.
Spirituelt udviklingsforløb 4.000 kr.

Betaling kan ske på en af følgende måde:

  • Via mobilepay til 3048 0788
  • Kontooverførsel til 3117 3117400271

Sessionen skal være forudbetalt senest 1 time før fremmøde,
ellers afholdes sessionen ikke.