Kognitiv psykologi

De overordnede psykologiske retninger, der ligger til grund for mit psykoterapeutiske arbejde er kognitiv psykologi, humanistisk psykologi og neuropsykologi. De metoder jeg bruger i min praksis kommer primært fra kognitiv psykologi, men de øvrige psykologiske retninger inddrages også.

Kognitiv psykologi handler om studiet af menneskets adfærd fokuseret på mentale processer i sindet og tager afsæt i, at du har alle de ressourcer, der skal til for at løse den aktuelle udfordring. Jeg bruger teorien fra kognitiv psykologi til at identificere hvordan dine tanker og overbevisninger påvirker din adfærd og dine følelser. Denne viden bruges herefter til at planlægge et skræddersyet behandlingsforløb.

Kognitiv psykologi indgår i valget af de skemaer og spørgsmål jeg giver dig i hele processen omkring forløbene, herunder den psykoterapeutiske intervention.

Kognitiv adfærdsterapi, hypnoterapi og mindfulness er alle terapiretninger, der ligger indenfor den kognitive psykologiske retning, og jeg benytter alle terapiretningerne i mine behandlingsforløb. Jeg har erfaring for, at en kombination af metoder, der inddrager både det bevidste og det ubevidste sind og arbejder ud fra et kognitivt psykologisk afsæt, og som arbejder med sindets ressourcer, vil kunne gøre en forskel for mine klienter, idet hele den menneskelige bevidsthed på denne måde inddrages i behandlingen.

Læs mere om kognitiv psykologi her

0008

Du er i trygge hænder –
Psykoterapeutens kompetencer

Jeg har arbejdet i mange år som psykoterapeut med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi som speciale. Jeg har 4 års uddannelse (i alt 1538 timer) og talrige kurser fra Psykoterapeut Akademiet og andre anerkendte uddannelsesinstitutioner i Danmark og England. Jeg er medlem af Danmarks Komplementære behandlere (DAKOBE) og Foreningen af danske psykoterapeuter (FADP), og er dækket af en erhvervsansvarsforsikring og følger de etiske retningslinier. Jeg får løbende supervision fra andre psykoterapeuter, så hos mig er du garanteret høj kvalitet og etik.

Læs mere om etik og hvordan jeg behandler dine personoplysninger her

Psykoterapi, ca. 90 min 1.000 kr.
Hypnoseterapi, ca. 90 min 1.000 kr.
Spirituel healing, ca. 30 min 500 kr.
Tidligere liv, ca. 90 min. 1.200 kr.
Livet mellem livene 2.000 kr.
Spirituelt udviklingsforløb 4.000 kr.

Betaling kan ske på en af følgende måde:

  • Via mobilepay til 3048 0788
  • Kontooverførsel til 3117 3117400271

Sessionen skal være forudbetalt senest 1 time før fremmøde,
ellers afholdes sessionen ikke.