Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi opstod i midten af 1960`erne og blev udviklet af den amerikanske psykiater Aaron T. Beck. Kognitiv adfærdsterapi er den mest fremtrædende og internationalt anerkendte psykoterapeutiske hovedretning og bygger på mængder af kliniske erfaringer, teorier og forskning. Terapien er erklæret udogmatisk og evidensbaseret i forhold til teori om psykopatologi, terapiens virkningsmekanismer og effekt af denne.

Kognitiv adfærdsterapi lægger vægt på tænkningens og adfærdens betydning for følelseslivet og for udviklingen psykiske problemer og symptomer.  Tilsvarende retter terapien sig primært mod handlemønstre og kognition. I kognitiv terapi arbejder man med ”den kognitive diamant”.

Den kognitive diamant handler om at have fokus er på nutidige problemer og finde konkrete eksempler på dem i nutiden. Der arbejdes på et bevidst plan ud fra den forståelse, at tanker påvirker følelser, kropslige reaktioner og adfærd (den kognitive diamant), og der arbejdes med at konfrontere uhensigtsmæssige grundantagelser om selvet, og hvor de stammer fra i fortiden.

Jeg inddrager kognitiv adfærdsterapi og teknikkerne herfra i hovedparten af mine behandlingsforløb, da metoden virker, specielt i sammenhæng med hjemmeopgaver mellem sessionerne, hypnoterapi og healing. Metoden kan også sagtens stå alene, og de fleste psykologer i Danmark, bruger også metoden i deres praksis.

Læs mere om kognitiv psykologi her

01B

Du er i trygge hænder –
Psykoterapeutens kompetencer

Jeg har arbejdet i mange år som psykoterapeut med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi som speciale. Jeg har 4 års uddannelse (i alt 1538 timer) og talrige kurser fra Psykoterapeut Akademiet og andre anerkendte uddannelsesinstitutioner i Danmark og England. Jeg er medlem af Danmarks Komplementære behandlere (DAKOBE) og Foreningen af danske psykoterapeuter (FADP), og er dækket af en erhvervsansvarsforsikring og følger de etiske retningslinier. Jeg får løbende supervision fra andre psykoterapeuter, så hos mig er du garanteret høj kvalitet og etik.

Læs mere om etik og hvordan jeg behandler dine personoplysninger her

Psykoterapi, ca. 90 min 1.000 kr.
Hypnoseterapi, ca. 90 min 1.000 kr.
Spirituel healing, ca. 30 min 500 kr.
Tidligere liv, ca. 90 min. 1.200 kr.
Livet mellem livene 2.000 kr.
Spirituelt udviklingsforløb 4.000 kr.

Betaling kan ske på en af følgende måde:

  • Via mobilepay til 3048 0788
  • Kontooverførsel til 3117 3117400271

Sessionen skal være forudbetalt senest 1 time før fremmøde,
ellers afholdes sessionen ikke.