Humanistisk psykologi som rammen for terapi

Humanistisk psykologi skal ses som rammen om hele terapien, da tilgangen er at møde dig i din model af verden og hjælpe dig til at sætte ord på din udfordring og hvad der ligger bag.  Herefter tages der udgangspunkt i dit ønske om forandring, mål og motivation.

Udgangspunktet for humanistisk psykoterapi er at psykoterapeuten tror på sine egne og klientens ressourcer, og har respekt for klientens model af verden, og at svarene på udfordringerne skal findes på det ubevidste plan.

Den psykologiske retning, den psykoterapeutiske retning og de psykoterapeutiske metoder, der bruges i mine behandlingsforløb, ligger alle indenfor den kognitive psykologi, og hænger sammen med humanistisk psykologi på mange måder. Det er metoder der skal påvirke dine emotioner, tanker, følelser og adfærd på et bevidst og på et ubevidst plan, så den kognitive psykologiske retning bliver brugt til at få hele din bevidsthed med i behandlingsforløbet.

0010

Kognitiv psykologi indgår også i valget af de skemaer og spørgsmål jeg giver dig i hele processen omkring forløbene, herunder den psykoterapeutiske intervention.

Jeg har erfaring for, at en kombination af metoder, der inddrager både det bevidste og det ubevidste sind og arbejder ud fra et kognitivt psykologisk afsæt, og som arbejder med sindets ressourcer, gør en forskel for mine klienter, idet hele den menneskelige bevidsthed på denne måde inddrages i behandlingen. Jeg arbejder ud fra teorien om at bevidstheden er en udvidet bevidsthed bestående af underbevidsthed og bevidsthed.

Kilder:

  • Jørgensen, B. (2003). Politikens psykologihåndbog. København: Politikens forlag A/S.
  • Koester, T.o. (2016). Introduktion til psykologi. Frederiksberg: Forlaget Frydenlund.
  • Gravesen, J.J. (2012). Negativ spontanhypnose. Århus: Forlaget Klim.