Forandrende samtale

Jeg benytter forandrende samtaler på 1. session og hele vejen igennem sessionerne, så du som klient får mest muligt ud af behandlingsforløbene. Jeg bruger anerkendte teknikker fra kognitiv adfærdsterapi og NLP.

Sokratiske spørgsmål er en metode fra kognitiv adfærdsterapi, der hjælper dig med at reflektere over betydningen af forskellige måder at tænke på. De sokratiske spørgsmål tager som regel afsæt i din tænkning om et aktuelt, konkret problem, og fører dig derefter rundt om dette, så nye synsvinkler kan opstå, tidligere overbevisninger kan revurderes, eller helt nye konstrueres. Spørgsmålene retter din opmærksomhed mod information, der aktuelt ligger uden for dit synsfelt. Sluttelig vendes blikket igen mod det aktuelle problem, som du nu kan se på med nye øjne.

Nøglemodellen og metamodellering er spørgeteknikker fra Neuro Lingvistisk Programmering som beskæftiger sig med sammenhængen mellem tanker (neuro) og sprog (lingvistik), og som er gode at bruge til afdækning af udfordring og mål, bevis, neurologiske niveauer, værdier, overbevisninger, metaprogrammer og anden relevant viden om din tilstand. Metamodellen kan bruges til at blive opmærksom på dine sprogmønstre og kan bruges til at spørge ind de steder, hvor der blev brugt nogle.

Læs mere om forandrende samtale her

002

Du er i trygge hænder –
Psykoterapeutens kompetencer

Jeg har arbejdet i mange år som psykoterapeut med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi som speciale. Jeg har 4 års uddannelse (i alt 1538 timer) og talrige kurser fra Psykoterapeut Akademiet og andre anerkendte uddannelsesinstitutioner i Danmark og England. Jeg er medlem af Danmarks Komplementære behandlere (DAKOBE) og Foreningen af danske psykoterapeuter (FADP), og er dækket af en erhvervsansvarsforsikring og følger de etiske retningslinier. Jeg får løbende supervision fra andre psykoterapeuter, så hos mig er du garanteret høj kvalitet og etik.

Læs mere om etik og hvordan jeg behandler dine personoplysninger her

Psykoterapi, ca. 90 min 1.000 kr.
Hypnoseterapi, ca. 90 min 1.000 kr.
Spirituel healing, ca. 30 min 500 kr.
Tidligere liv, ca. 90 min. 1.200 kr.
Livet mellem livene 2.000 kr.
Spirituelt udviklingsforløb 4.000 kr.

Betaling kan ske på en af følgende måde:

  • Via mobilepay til 3048 0788
  • Kontooverførsel til 3117 3117400271

Sessionen skal være forudbetalt senest 1 time før fremmøde,
ellers afholdes sessionen ikke.