Etik

Jeg er medlem af Danmarks Komplementære behandlere (DAKOBE) og har en erhvervsansvarsforsikring, som dækker skader jeg mod forventning måtte pådrage dig som klient.

Jeg arbejder altid ud fra DAKOBEs etiske regelsæt, læs mere her
https://dakobe.dk/etiske-regler/

Jeg er også medlem af foreningen af Danske Psykoterapeuter (FADP). FADP administrerer på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed, den eneste registreringsordning for psykoterapeuter i Danmark. Læs mere om FADP s etiske regelsæt her:
https://fadp.dk/

 

bog

Henvendelser og behandling hos mig er frivillig og fortrolig. Jeg behandler dine data til det formål du henvender dig med. Jeg videreformidler- eller sælger ikke kontaktoplysninger eller andre personlige kendetegn på klienter. Modtagelse af nyhedsbrev kræver samtykke.

I forbindelse med psykoterapi, hypnose og healing kan jeg bede om oplysninger om psykisk eller fysisk helbred. Dette er for at kunne tilrettelægge det bedste forløb og for at sikre, at behandlingen ikke strider mod øvrige etiske eller faglige retningslinjer.  Jeg følger etiske retningslinjer fra FADP (http://fadp.dk/om/etik-og-klager/), Hypnoseskolen og DAKOBE (https://dakobe.dk/etiske-regler/).

I henhold til min persondatapolitik opbevarer og sletter jeg persondata og personfølsomme data i henhold til loven om persondata og personfølsomme oplysninger. Jeg følger datatilsynets retningslinjer i forhold til at opbevare personfølsomme oplysninger.

Er du i psykoterapi eller healing hos mig oprettes en klientjournal. Første gang du kommer skal du samtykke skriftligt til at journalen må oprettes. Personer, der har henvendt sig til mig eller er i behandling kan til enhver tid få slettet mail-korrespondance, kontaktoplysninger eller klientjournal efter skriftlig anmodning til joanhelle@icloud.com.  Ligeledes kan du til enhver tid få indsigt i de oplysninger, der opbevares hos mig.

Jeg sikrer dine oplysninger bedst muligt: Mail og hjemmeside er krypteret.  Journaler og noter fra samtaler opbevares utilgængeligt i aflåst skab. Optagne lydfiler sendes til din e- mail og slettes med det samme sessionen er afsluttet og opbevares derfor ikke. Brud på datasikkerhed meddeles til Datatilsynet inden for 72 timer.

Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

Ved at skrive til mig på sms eller mail, samtykker du til at jeg må besvare din henvendelse.

 

knapper

 

logoer-1

 

Gennem DAKOBE er jeg RAB- registreret hvilket betyder at jeg er registreret alternativ behandler. Dette er din garanti for, at jeg som terapeut lever op til Sundhedsstyrelsens krav til uddannelse, faglighed, etik samt krav om løbende videreuddannelse.

Folketinget vedtog i 2004 loven om registreringsordning for alternative behandlere. Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling (klienter) en bedre mulighed for at kunne finde alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede behandlere får en eneret til at kunne benytte titlen Registreret alternativ behandler (RAB).

Du er i trygge hænder –
Psykoterapeutens kompetencer

Jeg har arbejdet i mange år som psykoterapeut med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi som speciale. Jeg har 4 års uddannelse (i alt 1538 timer) og talrige kurser fra Psykoterapeut Akademiet og andre anerkendte uddannelsesinstitutioner i Danmark og England. Jeg er medlem af Danmarks Komplementære behandlere (DAKOBE) og Foreningen af danske psykoterapeuter (FADP), og er dækket af en erhvervsansvarsforsikring og følger de etiske retningslinier. Jeg får løbende supervision fra andre psykoterapeuter, så hos mig er du garanteret høj kvalitet og etik.

Læs mere om etik og hvordan jeg behandler dine personoplysninger her

Psykoterapi, ca. 90 min 1.000 kr.
Hypnoseterapi, ca. 90 min 1.000 kr.
Spirituel healing, ca. 30 min 500 kr.
Tidligere liv, ca. 90 min. 1.200 kr.
Livet mellem livene 2.000 kr.
Spirituelt udviklingsforløb 4.000 kr.

Betaling kan ske på en af følgende måde:

  • Via mobilepay til 3048 0788
  • Kontooverførsel til 3117 3117400271

Sessionen skal være forudbetalt senest 1 time før fremmøde,
ellers afholdes sessionen ikke.