Artikler

Mindfulness

Mindfulness er teknikker, der lærer dig at være mere til stede i nuet og være mere kærlig mod dig selv uden at dømme. Mindfulness har rødder i buddhismen, men kan også spores til andre store ...

Neuropsykologi og viden om sindets processer

Neuropsykologi startede som disciplin i 1861, hvor franskmanden Paul Brocas lokaliserede talecentret i hjernen. Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og f ...

Humanistisk psykologi som rammen for terapi

Humanistisk psykologi skal ses som rammen om hele terapien, da tilgangen er at møde dig i din model af verden og hjælpe dig til at sætte ord på din udfordring og hvad der ligger bag.  Herefter tages ...

Hvorfor er Kognitiv psykologi en central del af mine behandlingsforløb?

Kognitiv psykologi hviler på forskning om hvordan mennesker modtager, bearbejder, lagrer og anvender information. Det er læren om menneskets kontinuerlige bearbejdning af information, og læren om ...

Forandrende samtale

Sokratiske spørgsmål er en metode fra kognitiv adfærdsterapi, der hjælper klienten med at reflektere over betydningen af forskellige måder at tænke på. De sokratiske spørgsmål tager som regel afsæt ...

Hypnoterapi

Moderne hypnoterapi blev grundlagt af den amerikanske psykolog Milton Erickson (1901-1981). Milton Erickson brugte hypnoterapi på en indirekte måde, idet Milton Erickson udviklede en ikke autoritær ...

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi opstod i midten af 1960`erne og blev udviklet af den amerikanske psykiater Aaron T. Beck. Kognitiv adfærdsterapi er den mest fremtrædende og internationalt anerkendte ...

Evidensbaseret kognitiv hypnoterapi og forskning

Jeg arbejder med kognitiv hypnoterapi fordi metoden er evidensbaseret og veldokumenteret gennem forskning i mange år. Min inspirationskilde er psykologen og forskeren Assen Alladin, som gennem de ...